ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Ατομικη επιχειρηση με επωνυμία «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ατομικη επιχειρηση» το διακριτικό τίτλο «localprocards», η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη , επί της οδού σολωμου σολωμου 4 κηφισιά τ.κ 54248 , τηλέφωνο +30 2310319368, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας localproalters@gmail.com, κύρια και δικαιούχος του ηλεκτρονικού εμπορικού καταστήματος πώλησης χονδρικής και λιανικής καινούριων και μεταχειρισμένων παιχνιδιών www.localproalters.com ,ενδιαφέρεται για ζητήματα απορρήτου και έχει ως προτεραιότητα της την διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Για αυτό τον λόγο καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κατά την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εσείς μας παρέχετε, ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών/προμηθευτών της συγκεκριμένη ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Σε κάθε περίπτωση η ατομικη επιχειρηση διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων προς εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς οι παρόντες όροι προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να υπόκεινται σε αναθεώρηση και ενημέρωση οποιαδήποτε στιγμή. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους σας όλων των ενδεχόμενων τροποποιήσεων

Με τη χρήση του δικτυακού τόπου www.localproalters.com και την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων προς εμάς καθώς και με τη ρητή σας συγκατάθεση κατά την εγγραφή σας ως χρήστης δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί πλήρως και με σαφήνεια για τους όρους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν, ότι έχετε λάβει γνώση των νομίμων δικαιωμάτων σας καθώς και πως παρέχετε την συγκατάθεση σας για την επεξεργασία από την ατομικη επιχειρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Με τον όρο «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που δύναται να σας ταυτοποιήσει άμεσα (π.χ. το ονοματεπώνυμο σας) ή έμμεσα (π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου σας). Αυτό σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων στοιχεία όπως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, ονόματα χρήστη, προσωπικές προτιμήσεις και αγοραστικές συνήθειες.

Το άτομο(φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

Τι είναι η επεξεργασία δεδομένων;

Επεξεργασία δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που τηρεί και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ονομάζεται υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία των δεδομένων εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας ονομάζεται εκτελών την επεξεργασία.

Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε;

Η ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είστε σε θέση να την επισκέπτεσθε χωρίς να παρέχετε υποχρεωτικά τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον δεν το επιθυμείτε. Η ατομικη επιχειρηση «localprocards», ως υπεύθυνη επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του ως άνω δικτυακού τόπου μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν και μόνο για τους στο παρόν αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Η ατομικη επιχειρηση μας συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες/προμηθευτές:

Στοιχεία που ο επισκέπτης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως χρήστης και την δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού.
Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει για την εγγραφή τους στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου (newsletter) της εταιρείας.
Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης.
Στοιχεία που ο επισκέπτης/χρήστης μας παρέχει μέσω της αποδοχής των cookies.
Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορεί να συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

Ονοματεπώνυμο
Διεύθυνση κατοικίας(πόλη, περιφέρεια, οδό, αριθμό)
Ταχυδρομικό κώδικα
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Στοιχεία αποστολής-παράδοσης παραγγελίας
Στοιχεία τιμολόγησης
Διεύθυνση IP

Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους εξής σκοπούς:

Την έναρξη, διατήρηση και εκτέλεση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Τα δεδομένα που μας παραχωρείτε θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή κατάρτιση και εκτέλεση των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των σχετικών με αυτές ενεργειών (αποστολή απόδειξης, ταυτοποίηση πελάτη όταν είναι αναγκαίο, διαχείριση των πληρωμών κ.λπ.).
Την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων μας. Ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουμε στοχευμένο υλικό ή γενικευμένα διαφημιστικά μηνύματα και προωθητικό υλικό σχετικά με νέα προϊόντα ή ειδικές προσφορές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SMS κ.λπ.).
Την στατιστική έρευνα. Τα προσωπικά σας δεδομένα για τα οποία έχετε παρέχει την συγκατάθεση σας μας βοηθούν να εποπτεύουμε την επισκεψιμότητα του καταστήματος μας, τις καταναλωτικές συνήθειες των πελατών μας και τις ανάγκες προμήθειας προϊόντων.
Την υποχρεωτική συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας(έκδοση αποδείξεων, αρχή λογοδοσίας, διατήρηση δεδομένων για ελάχιστη διάρκεια κ.λπ.).

Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων;

Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται για την υποστήριξη και την παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την εταιρεία, την κατάρτιση και εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την καλύτερη εξυπηρέτηση σας και έχει ως νόμιμη βάση της την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση σας αναφορικά με το είδος των δεδομένων και τους σκοπούς της επεξεργασίας, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας;

Αποδέκτες των δεδομένων είναι: (Α) Η ατομικη επιχειρηση με επωνυμία «localprocards», και το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της ατομικης επιχειρησης, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας, (Β) οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα δεδομένα σας ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, (Γ) οι δημόσιες ή δικαστικές υπηρεσίες ή ανεξάρτητες αρχές, εφόσον προκύπτει από διάταξη νόμου ή εισαγγελική παραγγελία ή δικαστική απόφαση/διαταγή.

Πως εξασφαλίζουμε ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία σέβονται τα δεδομένα σας;

Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την εταιρεία μας:

Να τηρούν εχεμύθεια.
Να μη μοιράζονται δεδομένα με τρίτους χωρίς την άδεια της εταιρείας.
Να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.
Να συμμορφώνονται με το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Να μην προβαίνουν σε επεξεργασία πέρα από αυτήν που τους επιτρέπει η εταιρεία σύμφωνα με τους σκοπούς επεξεργασίας.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες/προμηθευτές του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μετά διαγράφονται.

Η διάρκεια επεξεργασίας των δεδομένων καθορίζεται από την υποχρέωση διατήρησης που επιβάλλει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση η ατομικη επιχιριση μας τα διατηρεί τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση καθώς και για όσο διάστημα δύνανται να προκύψουν νομικές αξιώσεις που απορρέουν από αυτή. Ακόμη είναι πιθανή η παράταση της χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων για λόγους απόδειξης ενώπιον των δικαστηρίων σχετικά με την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της ατομικης επιχιρισης είτε για λόγους συμμόρφωσης με τις υποδείξεις δημοσίων ή ανεξάρτητων αρχών.

Ποιά είναι τα νόμιμα δικαιώματα σας;

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης:Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, όπως κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από που συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα, και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς χωρίς χρέωση ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο που ενδεχομένως μας ζητήσετε.
Δικαίωμα διόρθωσης:Στην περίπτωση που διαπιστώσετε πως τα δεδομένα σας είναι ανακριβή η ελλιπή μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή συμπληρώσουμε .
Δικαίωμα Διαγραφής:Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εφόσον δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Επιπροσθέτως έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης σας προς επεξεργασία, εφόσον δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για αυτήν.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:Μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους. Η επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς διαφήμισης δεν συνιστά νόμιμο λόγο.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή την διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ή να άρετε την συγκατάθεση σας. Στην περίπτωση αυτή θα σταματήσουμε άμεσα την επεξεργασία των δεδομένων σας, εφόσον δεν υπάρχουν νόμιμοι ή επιτακτικοί λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματος σας.
Δικαίωμα καταγγελίας: Έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr

Πως μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε ένα σχετικό email, περιγράφοντας το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας localproalters@gmail.com με τίτλο-αίτημα «ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ/ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ/ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ» περιγράφοντας το αίτημα σας. Στη συνέχεια εμείς θα το εξετάσουμε και θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Απαντάμε στα αιτήματα σας δωρεάν εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι περίπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων δύναται να λάβουμε παράταση άλλων δυο (2) μηνών εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση σας. Αν τα αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ατομικη επιχιριση μας διατηρεί το δικαίωμα μη ανταπόκρισης σε αυτά.